• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om å bli fritidskontakt

Informasjon

Informasjon

Fritidskontakt i Kragerø kommune

Informasjon og retningslinjer Etter helse- og omsorgstjenesteloven, paragraf 3-2 første ledd, nr. 6b og paragraf 3-8 har de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, krav på hjelp som omhandler støttekontakt for personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. I Kragerø kommune er ordet støttekontakt byttet ut med ordet fritidskontakt.

Målsettingen med fritidskontaktordningen er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Fritidskontakten skal bidra til økt sosial kontakt, støtte og utvikling av sosialt nettverk, og skal foregå på brukerens premisser. Fritidskontaktordningen organiseres som en-til-en-tjeneste og som gruppetilbud, avhengig av brukerens ønsker og behov.

En fritidskontakt har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og styrke troen på seg selv. Brukeren får utvidet sine muligheter til å delta i det vanlige samfunnslivet, treffer andre mennesker, får nye erfaringer og utfordringer og deltar i hyggelige og meningsfylte fritidsaktiviteter.

Hva gjør en fritidskontakt?
Det finnes ingen ideell «oppskrift» som passer for alle. Oppdragets innhold må tilpasses brukerens behov og muligheter, ofte som en del av en individuell plan.

Hva kreves av en fritidskontakt?
Fritidskontakten må være et medmenneske som har tid og interesse for å være sammen med andre mennesker. En fritidskontakt trenger ikke formell utdannelse. Personlige egenskaper og interesser er viktige elementer for å gjøre en god jobb som fritidskontakt. Fritidskontakten må kunne samarbeide med brukeren over en lengre periode.

Alle fritidskontakter må undertegne en oppdragsavtale og en taushetserklæring. For fritidskontakter som jobber med barn eller utviklingshemmede kreves politiattest uten heftelser ved tiltredelse. Lønn og godtgjørelse utbetales i henhold til innsendt timeliste, som må leveres innen den 20. i hver måned.

Brukeren må selv betale inngangspenger, kafebesøk etc. Slike utgifter skal ikke belastes fritidskontakten.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader