• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Denne erklæringen gjør rede for hvordan personopplysninger som oppgis i digitale skjema blir behandlet, og hvordan personvernet ivaretas gjennom behandlingen. Behandlingen utføres etter gjeldende lovverk.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjema gjør det mulig for Kragerø kommune å saksbehandle din henvendelse og yte lovpålagte tjenester til deg som innbygger. Opplysningene du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål. Opplysninger om deg kan også bli innhentet fra offentlige registre som en del av skjemautfyllingen. 

Lagring av opplysninger

Opplysningene du oppgir i skjema blir i første omgang lagret hos ACOS AS (databehandler) på vegne av Kragerø kommune (behandlingsansvarlig). De blir deretter overført til Kragerø kommunes egne arkiv. Når opplysningene er overført til Kragerø kommunes egne arkiv blir de slettet fra ACOS AS' systemer etter ett år.

Opplysninger om din brukerprofil blir lagret i ACOS AS' systemer på ubestemt tid, inntil du selv foretar sletting av din brukerprofil. Brukerprofilen består av: navn, adresse, e-postadresse og telefonnumre.

Sikkerhet

Alle opplysninger du oppgir overføres kryptert fra din enhet til ACOS AS' systemer. Opplysningene gjøres kun tilgjengelig for personell som har behov for å se disse, nærmere bestemt: arkivpersonell hos Kragerø kommune, saksbehandlere hos Kragerø kommune, teknisk personell hos ACOS AS (frem til dataene er overført), og teknisk personell hos Kragerø kommune.

Innsyn og sletting

Du kan når som helst be om å få oppgitt opplysningene vi har registrert om deg. Du kan også be om at opplysninger skal bli slettet.

Henvendelser om innsyn og sletting blir vurdert opp mot gjeldende lovverk. Krav om innsyn eller sletting kan bli avvist dersom andre lovpålagte forpliktelser forhindrer Kragerø kommune fra å etterkomme ønsket.

Samtykke

Ved å akseptere denne erklæringen samtykker du til den beskrevne behandlingen av de opplysninger du oppgir i skjemaet. Dersom du ikke samtykker til dette skal du ikke benytte digitale skjema.

Henvendelser

Kragerø kommune
Postboks 128
3791 Kragerø
Personvernombud: 99 20 57 53
E-post: post@kragero.kommune.no