• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kulturminneregistrering

Veiledning til utfylling av registreringsskjemaet

Bruk ett skjema til hvert kulturminne som du registrerer.

 1. Reg. nr.: Registreringssnummeret skal skille dine kulturminner fra hverandre, og fra kulturminnene som blir registrert av andre. Bruk gjerne en kombinasjon av bokstaver og tall, f.eks. forbokstavene i navnet ditt pluss et tall: ”Einar Bakken” = ”EB1”, ”EB2”, osv., eller de første bokstavene i områdenavnet der kulturminnet finnes: ”Skåtøy” = ”Sk1”, Sk2”, osv.
 2. Type kulturminne: Vet du hva slags kulturminne det er du holder på å registrerere, skriver du navnet eller ordet her. Er du i tvil, kan du se på vedlagte Oversikt for å finne typen eller ta kontakt med kjentfolk eller medlemmene i Kulturminnegrupppa.
 3. Sted: Dette navnet skal angi hvilket område i kommunen (f.eks. Stabbestad, Jomfruland, Helle, e.lign.) det er du har funnet kulturminnet i. Det tilsvarer omtrentlig kirkesognsnavnet.
 4. Lokalt stedsnavn: Dette navnet skal brukes for å avgrense funnstedet, eller fordi det er et navn som brukes og kjennes godt av dem som bor i området.
 5. Gnr.: Gardsnummer. Dette er første ledd i matrikkelnummeret som brukes om alle eiendommer, også hustomter, i Norge. Gards- og bruksnummer finnes på de store bladene til Økonomisk kartverk (ØK) og skrives slik: ”14/14”. Gnr/Bnr finnes også registrert hos kommunens Tekniske etat. Selv om vi registrerer kulturminner som står i ubebygde områder, vil stedet de står på alltid være eid av en eller annen gård eller bruk.
 6. Gård: Dette skal være navnet på hovedgården – underbrukets navn skrives i rubrikk 8.
 7. Bnr.: Bruksnummer. Dette er matrikkelnummerets annet ledd (se under pkt. 5).
 8. Bruk: Navnet på underbruket.
 9. Alder/årstall. Vet du, eller kan du få vite når kulturminnet ble anlagt/bygd, skal alderen eller årstallet skrives her. Årstallet kan være helt nøytaktig, f.eks. ”1912”, eller vise til et tidsrom, f.eks. ”1900-1912”, ”sist på 1800-tallet”, e.lign.
 10. Kartfesting: Bruker du papirkart, f.eks. i 711-serien, kan du benytte kartets rutenett for å angi stedet der kulturminnet finnes og skrive disse opplysninger i denne rubrikk. (Opplæring i kartfesting på papirkart vil bli gitt på orienteringsmøtet.) Da skriver du også reg.nr. fra rubrikk 1 på kartet ved siden av merket du setter for å vise stedet der det står. Har du GPSutstyr og er vant til å bruke det, vil du kunne få angitt stedet langt mer nøyaktig. Da er det nord- og østkoordinatene som skal skrives i denne rubrikken.
 11. Registreringsopplysninger: Her skriver du navnet ditt, datoen du registrerte kulturminnet eller fylte ut registreringsskjemaet, og datoen du fotograferte dette kulturminnet. Plass til foto finnes på skjemaets bakside.
 12. Evt. tidligere reg.nr.: Vet du at kulturminnet er blitt registrert tidligere i annen sammenheng, kan du skrive reg.nr. som ble brukt da i denne rubrikk.
 13. Beskrivelse: Skriv kort (stikkordsmessig) om hvordan kulturminnet ser ut: farge, materiale, omtrentlige størrelse, tilstand – slik at man kan kjenne igjen kulturminnet senere.
 14. Historier eller fortellinger: Er det noe tradisjon i nærområdet om hva dette er for noe, om hvem som kan har bygd eller brukt det, om ’rare’ ting som kan ha skjedd her, eller noe annet artig om kulturminnet? Skriv noen stikkord her.
 15. Andre folk: Her skriver du navn og telefonnummer til dem som kan fortelle mer om kulturminnet. Du må gjerne si fra om at de kan komme til å bli kontaktet av noen i Gruppa for å få tak i disse opplysningene – hvis ikke du selv skriver ned det meste.
 16. Skriftlige opplysninger: Er det skrevet noe om dette kulturminnet, kan du skrive ned tittelen på boken eller artikkelen her.
Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader