• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kjøp av kommunal tilleggstomt

Steg

Informasjon

I saker vedrørende salg av tilleggstomter opptrer ikke Kragerø kommune som forvaltningsorgan, men i kraft av å være grunneier.

Som eier av kommunal grunn har kommunen, på lik linje med øvrige grunneiere, rett til å disponere over sine eiendommer. Forvaltningsloven, herunder dens bestemmelser om klageadgang, kommer derfor ikke til anvendelse.

Kommunen plikter likevel å forholde seg til ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling og ønsker at alle saker vedrørende tilleggstomter skal undergå en rettferdig og ensartet behandling.

Dersom det fattes vedtak om salg, vil saken bli oversendt oppmålingsavdelingen. Vi gjør dem oppmerksom på at Kragerø Kommune har vedtatt at tomte prisen vil bli satt ved takst etter en eventuell tildeling.

Taksthonorar (da det rekvireres ekstern takstmann) må betales av søker. I tillegg gjør vi oppmerksom på at dersom søker likevel ikke ønsker å kjøpe tomten etter at takst rapport foreligger, så må søker bære kostnadene for taksthonorar og omkostninger for oppmåling samt administrasjonsgebyr.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader